Algemene Voorwaarden

Belangrijke wettelijke informatie over elektronische communicatie:

Als u sesoire.com bezoekt of ons e-mails stuurt, dan communiceert u met ons op elektronische wijze. U gaat ermee akkoord elektronische communicatie van ons te ontvangen. We communiceren met u via e-mail of door berichten te plaatsen op deze site. U gaat ermee akkoord dat alle overeenkomsten, berichten, bekendmakingen en andere communicatie die we u op elektronische wijze bezorgen, voldoen aan alle wettelijke vereisten dat dergelijke communicatie schriftelijk dient te gebeuren. U gaat ermee akkoord dat we u e-mail mogen sturen met het doel u te adviseren of wijzigingen of toevoegingen aan deze site, over onze producten of diensten of voor andere doeleinden naar onze eigen keuze.

Auteursrecht:

De website van Sesoire en alle materialen, inclusief maar niet beperkt tot, de software of HTML-code, scripts, teksten, tekeningen, foto’s, afbeeldingen, video en audio (gezamenlijk: “materialen”) zijn beschermd door het auteursrecht en andere Amerikaanse en internationale wetten en verdragen. Alle materialen worden aangeboden door Sesoire als een dienst aan haar huidige en prospectieve klanten en mag enkel voor persoonlijke doeleinden en voor het bestellen van producten worden gebruikt en dit enkel indien u alle auteursrechtelijke en andere auteursrechtelijk beschermde berichtgeving op de materialen laat staan. Geen enkel recht, titel of belang in onze materialen wordt naar u overgedragen. Dit is een beperkte licentie, geen overdracht van titel op onze materialen en deze licentie is onderworpen aan de volgende beperkingen: (a) zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming mag u deze site of de materialen niet kopiëren, namaken, publiceren, verzenden, verspreiden, uitvoeren, tonen, posten, wijzigen, er afgeleide werken van maken, verkopen, er een licentie op nemen of op eender andere wijze exploiteren; (b) u mag de website van Sesoire niet bezoeken of gebruiken voor competitieve of commerciële doeleinden; en (c) u mag het kopiëren van onze materialen op geen enkele wijze toestaan. Elk ongeoorloofd kopiëren, wijzigen, verspreiden, uitvoeren, tonen of ander gebruik van deze materialen is verboden. Sesoire behoudt zich het recht voor om deze beperkte licentie op eender welk moment in te trekken voor eender welke of zonder reden. Alle rechten die niet uitdrukkelijk zijn toegekend zijn voorbehouden aan Sesoire.

Handelsmerken:

Sesoire behoudt alle rechten ten aanzien van haar handelsmerken, handelsnamen, merknamen en handelsimago. Deze merken, namen en handelsimago en alle geassocieerde logo’s en afbeeldingen zijn geregistreerde en/of handelsmerken naar gemeen recht van Sesoire en zijn beschermd door Amerikaanse en internationale wetten en verdragen. Deze algemene voorwaarden, noch het gebruik van de website van Sesoire verleent u enige licentie voor het gebruik van deze merken, namen of handelsimago. Het misbruiken van de handelsmerken getoond op de website van Sesoire is strikt verboden. U wordt hierbij geïnformeerd dat Sesoire haar intellectuele eigendomsrechten op de meest strijdlustige manier zal beschermen en hierbij alle wettelijke middelen zal aanwenden, inclusief civielrechtelijke middelen en strafrechtelijke vervolging.

Linking:

Periodiek kunnen links worden gelegd van deze website naar een of meerdere externe websites die worden beheerd door derde partijen (de “sites van derde partijen”). Deze links worden enkel getoond voor uw gemak. Bepaalde sites van derde partijen bieden daarnaast links naar de website van Sesoire. Het mag niet worden verondersteld dat dergelijke links impliceren dat Sesoire deze sites van derde partijen of hun inhoud onderschrijven. Sesoire beheert deze sites van derde partijen niet en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eender welke site van derde partijen, de inhoud ervan, de advertenties, producten of andere materialen op of toegankelijk via deze sites van derde partijen. Toegang verschaffen tot deze sites van derde partijen doet u op uw eigen risico en Sesoire aanvaardt geen aansprakelijkheid ten gevolge van of veroorzaakt door deze websites en/of hun inhoud of voor enige schade of verlies veroorzaakt of vermeend veroorzaakt door of in verband met eender welke aankoop, gebruik of vertrouwen op deze inhoud, goederen of diensten beschikbaar op of via een van deze sites van derde partijen.

Speciale Mededeling:

Sesoire voert een nultolerantiebeleid ten aanzien van het gebruik van onze handelsmerken of namen in metatags en/of verborgen tekst. Het gebruik van onze handelsmerken of namen in metatag-sleutelwoorden in het bijzonder is een inbreuk op het handelsmerk en het gebruik van handelsmerken of namen in paginateksten, metatags en/of verborgen tekst met als doel een hogere plaats in de rangschikkingen van zoekmachines te bekomen, is oneerlijke concurrentie. Het is niet toegestaan te linken naar een website van Sesoire zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Sesoire. Framing, inline linken of andere associaties maken met de website van Sesoire of de materialen via links, advertenties en/of andere informatie die niet initieel afkomstig zijn van de website van Sesoire, is uitdrukkelijk verboden.

Afwijzing van Garantie:

Toegang tot de website van Sesoire wordt aan onze klanten en prospectieve klanten als dusdanig en volgens beschikbaarheid aangeboden en zonder enig type garantie, noch uitdrukkelijk, noch impliciet, inclusief maar niet beperkt tot, GARANTIE OP VERKOOPBAARHEID, GESCHIKT VOOR EEN Bepaald doel, titel of niet-inbreuk. Sommige rechtsgebieden laten het afwijzen van impliciete garanties niet toe. In deze rechtsgebieden is de bovenstaande afwijzing op u mogelijk niet van toepassing. Sesoire behoudt zich het recht voor om de toegang tot de website te blokkeren of te weigeren voor eender wie, op eender welk tijdstip, voor eender welke reden.

Rechtsgebied en geschillen:

Sesoire beheert deze website vanuit haar kantoren in de staat Missouri. Sesoire impliceert niet dat de materialen die op deze website worden gepubliceerd, geschikt zijn voor gebruik buiten de Verenigde Staten. De site bevat mogelijk producten of verwijzingen naar producten die niet beschikbaar zijn buiten de Verenigde Staten. Deze verwijzingen impliceren niet dat deze producten beschikbaar zullen worden gemaakt buiten de Verenigde Staten. Als u deze site bezoekt en gebruikt buiten de Verenigde Staten dan bent u verantwoordelijk om lokale wetten en regelgeving na te leven. De voorwaarden van deze website zijn onderworpen aan de wetten van de staat Missouri, zonder inachtneming van eventuele provisies met betrekking tot wetsconflicten. Elk geschil met betrekking tot uw gebruik van deze website zal exclusief worden behandeld door de federale rechtbanken of de staatsrechtbanken van de staat Missouri en/of het district St. Louis.

Schadeloosstelling:

You agree to defend, indemnify and hold Sesoire, and sesoire.com harmless from and against any and all claims, damages, costs and expenses, including attorneys fees, arising from or related to your use of the Site.

Uw communicatie:

Het staat Sesoire vrij alle ideeën, concepten, knowhow of technieken die in dergelijke communicatie naar de website worden gestuurd, te gebruiken voor welke doeleinden dan ook, met inbegrip van maar niet beperkt tot het ontwikkelen, produceren of verhandelen van producten waarbij gebruik wordt gemaakt van dergelijke informatie. Enige persoonlijke identificeerbare informatie die u via de website aan Sesoire bezorgt zal onderworpen zijn aan het privacybeleid van de website.

Beperking van aansprakelijkheid:

In geen geval zal Sesoire aansprakelijk zijn voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale, gevolg- of punitieve schade ten gevolge van het gebruik van deze website of andere gelinkte websites inclusief maar niet beperkt tot, schade door verlies van inkomsten, vervangkosten, bedrijfsonderbrekingen, verlies van data of schade geleden door het gebruik of vertrouwen op de beschikbare informatie, ongeacht of Sesoire in kennis gesteld was van de mogelijkheid op het optreden van dergelijke schade. In sommige rechtsgebieden zijn beperkingen van aansprakelijkheid niet toegestaan. In deze rechtsgebieden zijn de bovenstaande beperkingen van aansprakelijkheid mogelijk op u niet van toepassing.

Wijzigingen

Sesoire behoudt zich het recht voor om elk aspect van deze website te beëindigen, wijzigen, tijdelijk op te heffen of stop te zetten, inclusief de beschikbaarheid van alle eigenschappen van de site, op eender welk tijdstip en zonder voorafgaande berichtgeving. Sesoire behoudt zich ook het recht voor om naar eigen oordeel eender welk deel van deze voorwaarden te wijzigen, aanpassen, toevoegen of verwijderen, geheel of gedeeltelijk, op eender wel tijdstip en zonder voorafgaande berichtgeving. Sesoire kan de hierboven toegekende autorisaties, rechten en licenties op eender welk tijdstip en zonder voorafgaande berichtgeving beëindigen. Uw voortgezet gebruik van deze website nadat enige wijzigingen aan deze voorwaarden zijn gepubliceerd zal worden beschouwd als het aanvaarden van deze wijzigingen.

Ons Adres:
Sesoire
8430 Valcour Avenue
St. Louis, Missouri 63123

Vind Je

Inspiratien

Op Instagram